Parlementaire vraag - O-000013/2022Parlementaire vraag
O-000013/2022

Totaalaanpak voor onderzoek en innovatie: de strategie van Europa voor internationale samenwerking in een veranderende wereld

Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000013/2022
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Cristian-Silviu Buşoi
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie

Procedure : 2021/3001(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000013/2022
Ingediende teksten :
O-000013/2022 (B9-0011/2022)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Op 18 mei 2021 heeft de Commissie haar mededeling over de totaalaanpak voor onderzoek en innovatie vastgesteld. De voorgestelde strategie heeft als doel samen met derde landen regels te bevorderen die gebaseerd zijn op multilateralisme, wederzijdse openheid en fundamentele waarden om vernieuwende oplossingen te bieden voor uitdagingen op het vlak van milieu, digitalisering, gezondheid en innovatie. Het is van essentieel belang dat deze partnerschappen gebaseerd zijn op een gelijk speelveld en eerbiediging van de academische vrijheid, en stroken met de mensenrechten en het internationaal recht.

Met het oog op het bovenstaande verzoeken wij de Commissie de volgende vragen te beantwoorden:

Ingediend: 28.3.2022

Vervalt: 29.6.2022

Laatst bijgewerkt op: 29 maart 2022
Juridische mededeling - Privacybeleid