Pytanie poselskie - O-000013/2022Pytanie poselskie
O-000013/2022

  Globalne podejście do badań i innowacji: strategia Europy na rzecz współpracy międzynarodowej w zmieniającym się świecie

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000013/2022
  do Komisji
  Art. 136 Regulaminu
  Cristian-Silviu Buşoi
  w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

  Procedura : 2021/3001(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000013/2022
  Teksty złożone :
  O-000013/2022 (B9-0011/2022)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  18 maja 2021 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie globalnego podejścia do badań naukowych i innowacji. Proponowana strategia ma promować zasady bazujące na multilateralizmie, wzajemnej otwartości i podstawowych wartościach w stosunkach z państwami trzecimi, aby zapewnić innowacyjne rozwiązania problemów ekologicznych, cyfrowych, zdrowotnych i związanych z innowacyjnością. Niezwykle ważne jest, by podstawą tych partnerstw były równe warunki działania i poszanowanie wolności akademickiej, a jednocześnie by były one zgodne z prawami człowieka i prawem międzynarodowym.

  W związku z powyższym prosimy Komisję o odpowiedź na następujące pytania:

  Przedłożone: 28.3.2022

  Termin ważności: 29.6.2022

  Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2022
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności