Pytanie poselskie - O-000013/2022Pytanie poselskie
O-000013/2022

Globalne podejście do badań i innowacji: strategia Europy na rzecz współpracy międzynarodowej w zmieniającym się świecie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000013/2022
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Cristian-Silviu Buşoi
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Procedura : 2021/3001(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000013/2022
Teksty złożone :
O-000013/2022 (B9-0011/2022)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

18 maja 2021 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie globalnego podejścia do badań naukowych i innowacji. Proponowana strategia ma promować zasady bazujące na multilateralizmie, wzajemnej otwartości i podstawowych wartościach w stosunkach z państwami trzecimi, aby zapewnić innowacyjne rozwiązania problemów ekologicznych, cyfrowych, zdrowotnych i związanych z innowacyjnością. Niezwykle ważne jest, by podstawą tych partnerstw były równe warunki działania i poszanowanie wolności akademickiej, a jednocześnie by były one zgodne z prawami człowieka i prawem międzynarodowym.

W związku z powyższym prosimy Komisję o odpowiedź na następujące pytania:

Przedłożone: 28.3.2022

Termin ważności: 29.6.2022

Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2022
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności