Parlamentarno vprašanje - O-000013/2022Parlamentarno vprašanje
O-000013/2022

Globalni pristop k raziskavam in inovacijam: evropska strategija za mednarodno sodelovanje v spreminjajočem se svetu

Vprašanje za ustni odgovor  O-000013/2022
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Cristian-Silviu Buşoi
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

Postopek : 2021/3001(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000013/2022
Predložena besedila :
O-000013/2022 (B9-0011/2022)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Komisija je 18. maja 2021 sprejela sporočilo o globalnem pristopu k raziskavam in inovacijam. Cilj predlagane strategije je v tretjih državah spodbujati pravila, ki temeljijo na večstranskosti, vzajemni odprtosti in temeljnih vrednotah, da bi našli inovativne rešitve za zelene, digitalne, zdravstvene in inovacijske izzive. Bistveno je, da ta partnerstva temeljijo na enakih konkurenčnih pogojih in spoštovanju akademske svobode, pri čemer se upoštevajo človekove pravice in mednarodno pravo.

Komisijo pozivamo, naj v luči zgoraj navedenega odgovori na naslednja vprašanja:

Vloženo: 28.3.2022

Rok za odgovor: 29.6.2022

Zadnja posodobitev: 29. marec 2022
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov