Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000015/2022Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000015/2022

Ο αντίκτυπος του πολέμου κατά της Ουκρανίας στις γυναίκες

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000015/2022
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Robert Biedroń
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Διαδικασία : 2022/2633(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000015/2022
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000015/2022 (B9-0012/2022)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Από την έναρξη του ρωσικού πολέμου επίθεσης κατά της Ουκρανίας, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, μεγάλος αριθμός ανθρώπων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα, με ένα ποσοστό περίπου 90 % των προσφύγων να είναι γυναίκες και παιδιά. Περίπου 2,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν καταφύγει στην Πολωνία, περίπου 763 000 άνθρωποι στη Ρουμανία, 476 000 στην Ουγγαρία και 346 000 στη Σλοβακία, ενώ σημαντικό ποσοστό προσφύγων συνεχίζουν το ταξίδι τους σε άλλα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη, οι πολίτες τους και η κοινωνία των πολιτών αντέδρασαν στους εισερχόμενους πρόσφυγες από την Ουκρανία με πρωτοφανείς εκφράσεις αλληλεγγύης. Για πρώτη φορά, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποίησε την οδηγία περί προσωρινής προστασίας. Ωστόσο, υπάρχει αυξανόμενος αριθμός ανεπίσημων αναφορών από επιζώντες, καθώς και εκθέσεων πληροφοριών ασφαλείας σχετικά με περιστατικά σεξουαλικής βίας στη σύγκρουση στην Ουκρανία —σύμφωνα με τις οποίες ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί τον βιασμό, τη σεξουαλική παρενόχληση, τα βασανιστήρια, τις μαζικές εκτελέσεις και τη γενοκτονία ως όπλο πολέμου κατά του άμαχου πληθυσμού. Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές ανεπίσημες αναφορές σχετικά με τους κινδύνους της εμπορίας ανθρώπων που αφορούν πρόσφυγες, ιδίως γυναίκες και ασυνόδευτα παιδιά, που έχουν πέσει στα χέρια διακινητών ή αναφέρονται ως αγνοούμενοι. Υπάρχουν επίσης αναφορές σχετικά με γυναίκες που πέφτουν θύματα βιασμού οι οποίες κατόρθωσαν να διαφύγουν στην Πολωνία, και στερούνται του δικαιώματός τους σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση.

Με τα δεδομένα αυτά:

Κατάθεση: 25.4.2022

Λήξη προθεσμίας: 26.7.2022

Τελευταία ενημέρωση: 27 Απριλίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου