Parlamendi esitatud küsimus - O-000015/2022Parlamendi esitatud küsimus
O-000015/2022

Ukraina vastase sõja mõju naistele

Suuliselt vastatav küsimus  O-000015/2022
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Robert Biedroń
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Menetlus : 2022/2633(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000015/2022
Esitatud tekstid :
O-000015/2022 (B9-0012/2022)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Alates Venemaa Ukraina-vastase agressiooni algusest 24. veebruaril 2022 on suur hulk inimesi olnud sunnitud riigist põgenema, kusjuures hinnanguliselt 90 % pagulastest on naised ja lapsed. Poolasse on põgenenud ligikaudu 2,8 miljonit inimest, umbes 763 000 on põgenenud Rumeeniasse, 476 000 Ungarisse ja 346 000 Slovakkiasse ning märkimisväärne osa pagulastest reisib edasi teistesse liikmesriikidesse.

Liikmesriigid, nende kodanikud ja kodanikuühiskond on reageerinud Ukrainast saabuvatele pagulastele enneolematu solidaarsusega. Euroopa Liidu Nõukogu käivitas esimest korda ajutise kaitse direktiivi. Sellest hoolimata saabub konflikti keskelt üha rohkem mitteametlikke teateid ellujäänutelt, kuid ka luureandmeid seksuaalse vägivalla kohta – teateid, et Venemaa sõjavägi kasutab Ukraina tsiviilelanikkonna vastu suunatud sõjarelvana vägistamist, seksuaalset ahistamist, piinamist, massihukkamisi ja genotsiidi. Lisaks saabub hulgaliselt mitteametlikke teateid pagulasi ähvardavast inimkaubanduse ohust, mis puudutab eelkõige naisi ja saatjata lapsi, kes on langenud inimkaubitsejate kätte või on kuulutatud teadmata kadunuks. Teateid on saabunud ka vägistamise ohvriks langenud naiste kohta, kellel on õnnestunud põgeneda Poolasse, kuid kes on seal jäänud ilma õigusest turvalisele ja seaduslikule abordile.

Kas komisjon võib eelnevat arvesse võttes öelda:

Esitatud: 25.4.2022

Tähtaeg: 26.7.2022

Viimane päevakajastamine: 27. aprill 2022
Õigusteave - Privaatsuspoliitika