Întrebare parlamentară - O-000018/2022Întrebare parlamentară
O-000018/2022

Un nou instrument comercial pentru a interzice produsele fabricate prin muncă forțată

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000018/2022
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Bernd Lange
în numele Comisiei pentru comerț internațional

Procedură : 2022/2611(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000018/2022
Texte depuse :
O-000018/2022 (B9-0015/2022)
Voturi :
Texte adoptate :

Depunere: 19.5.2022

Dată-limită: 20.8.2022

Ultima actualizare: 23 mai 2022
Aviz juridic - Politica de confidențialitate