Парламентарен въпрос - O-000030/2022Парламентарен въпрос
O-000030/2022

Солидарност с Украйна в областта на културата и съвместен механизъм за реагиране при извънредни ситуации за културно възстановяване в Европа

Въпрос с искане за устен отговор  O-000030/2022
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Сабине Ферхайен
от името на комисията по култура и образование

Процедура : 2022/2759(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000030/2022
Внесени текстове :
O-000030/2022 (B9-0026/2022)
Гласувания :
Приети текстове :

Внесен: 25.7.2022

Краен срок: 26.10.2022

Последно осъвременяване: 29 юли 2022 г.
Правна информация - Политика за поверителност