Parlamentin kysymys - O-000030/2022Parlamentin kysymys
O-000030/2022

Solidaarisuus Ukrainaa kohtaan kulttuurialalla ja yhteinen hätäapumekanismi kulttuurialan elvyttämiseksi Euroopassa

Suullisesti vastattava kysymys  O-000030/2022
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Sabine Verheyen
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta

Menettely : 2022/2759(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000030/2022
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000030/2022 (B9-0026/2022)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Jätetty: 25.7.2022

Määräaika: 26.10.2022

Päivitetty viimeksi: 29. heinäkuuta 2022
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö