Întrebare parlamentară - O-000030/2022Întrebare parlamentară
O-000030/2022

Solidaritatea culturală cu Ucraina și un mecanism comun de reacție în situații de urgență pentru redresarea culturală în Europa

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000030/2022
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Sabine Verheyen
în numele Comisiei pentru cultură și educație

Procedură : 2022/2759(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000030/2022
Texte depuse :
O-000030/2022 (B9-0026/2022)
Voturi :
Texte adoptate :

Depunere: 25.7.2022

Dată-limită: 26.10.2022

Ultima actualizare: 29 iulie 2022
Aviz juridic - Politica de confidențialitate