Parlamentná otázka - O-000030/2022Parlamentná otázka
O-000030/2022

Solidarita s Ukrajinou v oblasti kultúry a spoločný núdzový mechanizmus na kultúrnu obnovu v Európe

Otázka na ústne zodpovedanie  O-000030/2022
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Sabine Verheyen
v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie

Postup : 2022/2759(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000030/2022
Predkladané texty :
O-000030/2022 (B9-0026/2022)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Predložené: 25.7.2022

Termín na zodpovedanie: 26.10.2022

Posledná úprava: 29. júla 2022
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia