Parlamentarno pitanje - O-000045/2022Parlamentarno pitanje
O-000045/2022

Pravna zaštita duginih obitelji koje ostvaruju pravo na slobodno kretanje, posebno slučaj bebe Sare

Pitanje za usmeni odgovor  O-000045/2022
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Marc Angel (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Pierre Karleskind (Renew), Malin Björk (The Left), Maria Walsh (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Matjaž Nemec (S&D), Olivier Chastel (Renew), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Gabriele Bischoff (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Irène Tolleret (Renew), Dietmar Köster (S&D), Frances Fitzgerald (PPE), Karen Melchior (Renew), Sophia in 't Veld (Renew), Marianne Vind (S&D), Karima Delli (Verts/ALE), Hilde Vautmans (Renew), Magdalena Adamowicz (PPE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Karin Karlsbro (Renew), Vera Tax (S&D), Sandro Gozi (Renew), Malte Gallée (Verts/ALE), René Repasi (S&D), Robert Biedroń (S&D), Radka Maxová (S&D), Giuliano Pisapia (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Marisa Matias (The Left), José Gusmão (The Left), Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Catharina Rinzema (Renew), Chris MacManus (The Left), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Silvia Modig (The Left), Sirpa Pietikäinen (PPE), Michal Šimečka (Renew), Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

Postupak : 2022/2954(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000045/2022
Podneseni tekstovi :
O-000045/2022 (B9-0031/2022)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Ako jedna država članica priznaje roditeljsku vezu, trebale bi i sve ostale države članice (slučaj bebe Sare[1]). Sara je Bugarka, dakle građanka EU-a. Međutim, bugarska tijela smatrala su da ne može imati dvije majke i uskratila su joj državljanstvo. Sud Europske unije obvezao je Bugarsku da joj izda osobnu iskaznicu ili putovnicu bez prethodnog zahtijevanja rodnoga lista i da prizna ispravu koju je dobila od države članice domaćina[2]. Upravni sud u Sofiji je 15. travnja 2022. naložio Općini Sofiji da izda rodni list s imenima obiju majki, što je Općina kasnije osporila. Slično tome, Sud EU-a ponovio je svoje obrazloženje u predmetu C-2/21[3], u kojem je kći dviju majki dobila rodni list u Španjolskoj. Poljska tijela odbila su izdati identifikacijsku ispravu tvrdeći da bi taj prijepis bio u suprotnosti s poljskim pravom, unatoč činjenici da su španjolska tijela zakonito uspostavila vezu između roditelja i djeteta. Nadalje, Parlament je pozvao Komisiju da pokrene postupke zbog povrede prava protiv Rumunjske jer nije provela presudu Suda u predmetu C-673/16[4].

Podneseno: 17.10.2022

Rok za odgovor: 18.1.2023

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2022.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti