Parlamentarno vprašanje - O-000045/2022Parlamentarno vprašanje
O-000045/2022

Pravno varstvo mavričnih družin, ki uveljavljajo pravico do prostega gibanja, zlasti primer otroka Sare

Vprašanje za ustni odgovor  O-000045/2022
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Marc Angel (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Pierre Karleskind (Renew), Malin Björk (The Left), Maria Walsh (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Matjaž Nemec (S&D), Olivier Chastel (Renew), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Gabriele Bischoff (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Irène Tolleret (Renew), Dietmar Köster (S&D), Frances Fitzgerald (PPE), Karen Melchior (Renew), Sophia in 't Veld (Renew), Marianne Vind (S&D), Karima Delli (Verts/ALE), Hilde Vautmans (Renew), Magdalena Adamowicz (PPE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Karin Karlsbro (Renew), Vera Tax (S&D), Sandro Gozi (Renew), Malte Gallée (Verts/ALE), René Repasi (S&D), Robert Biedroń (S&D), Radka Maxová (S&D), Giuliano Pisapia (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Marisa Matias (The Left), José Gusmão (The Left), Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Catharina Rinzema (Renew), Chris MacManus (The Left), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Silvia Modig (The Left), Sirpa Pietikäinen (PPE), Michal Šimečka (Renew), Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

Postopek : 2022/2954(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000045/2022
Predložena besedila :
O-000045/2022 (B9-0031/2022)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Če ena država članica prizna starševsko vez, bi jo morale vse države članice (primer otroka Sare[1]). Sara je bolgarska državljanka, torej državljanka EU. Vendar po mnenju bolgarskih organov ne more imeti dveh mater, zato ji niso priznali državljanstva. Sodišče Evropske unije je Bolgarijo obvezalo, da ji izda osebno izkaznico ali potni list, ne da bi prej zahtevala rojstni list, in da prizna dokument, ki ga je pridobila od države članice gostiteljice[2]. Upravno sodišče mesta Sofija je 15. aprila 2022 od občine Sofija zahtevalo, da izda rojstni list z imenoma obeh mater. Ta sklep je občina pozneje izpodbijala. Sodišče Evropske unije je podobno ponovilo svoje razlogovanje v zadevi C-2/21[3], v kateri je hči dveh mater pridobila rojstni list v Španiji. Poljski organi so zavrnili izdajo osebnega dokumenta z utemeljitvijo, da bi bil prepis v nasprotju s poljsko zakonodajo, čeprav so španski organi zakonito ugotovili starševsko vez. Poleg tega je Parlament pozval Komisijo, naj začne postopke za ugotavljanje kršitev proti Romuniji, ker ni izvršila sodbe Sodišča v zadevi C-673/16[4].

Vloženo: 17.10.2022

Rok za odgovor: 18.1.2023

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2022
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov