Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000051/2022Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000051/2022

Επαρκές ελάχιστο εισόδημα για διασφάλιση της ενεργού ένταξης

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000051/2022
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Dragoş Pîslaru, Krzysztof Hetman, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sara Matthieu, Giuseppe Milazzo, Özlem Demirel
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαδικασία : 2022/2840(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000051/2022
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000051/2022 (B9-0009/2023)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Η αξιοπρεπής διαβίωση αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Το 2021 95,4 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ, δηλαδή το 21,7 % του πληθυσμού της ΕΕ[1], βρίσκονταν αντιμέτωποι με κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE).

Λόγω της πανδημίας COVID-19 και του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης, τα άτομα και τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε επισφαλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση κινδυνεύουν να βιώσουν ακόμη μεγαλύτερη δυσχέρεια.

Τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος λειτουργούν ως κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας που εγγυάται ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης, καθώς και το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, σε όλα τα στάδια της ζωής. Για τα άτομα που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους ούτε αξιοπρεπή και σταθερή απασχόληση, η πρόσβαση σε ένα επαρκές ελάχιστο εισόδημα διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη μείωση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να συνδυάζονται με κίνητρα και μέτρα τα οποία να επιτρέπουν το άνοιγμα της αγοράς εργασίας στα άτομα που είναι σε θέση να εργαστούν.

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα ήθελε να θέσει στην Επιτροπή τα ακόλουθα ερωτήματα:

Κατάθεση: 30.11.2022

Λήξη προθεσμίας: 1.3.2023

Τελευταία ενημέρωση: 2 Δεκεμβρίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου