Parlamento klausimas - O-000051/2022Parlamento klausimas
O-000051/2022

Tinkamo dydžio minimalios pajamos aktyviai įtraukčiai užtikrinti

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu,  O-000051/2022
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Dragoş Pîslaru, Krzysztof Hetman, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sara Matthieu, Giuseppe Milazzo, Özlem Demirel
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

Procedūra : 2022/2840(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000051/2022
Pateikti tekstai :
O-000051/2022 (B9-0009/2023)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Orus gyvenimas yra žmogaus teisė. 2021 m. 95,4 mln. žmonių ES, t. y. 21,7 proc. visų ES gyventojų[1], grėsė skurdas ir socialinė atskirtis.

COVID-19 pandemija ir didėjančios pragyvenimo išlaidos gali dar labiau pabloginti sunkią asmenų ir namų ūkių, atsidūrusių nesaugioje socialinėje ir ekonominėje padėtyje, situaciją.

Minimalių pajamų sistemos veikia kaip socialinės apsaugos sistema, užtikrinanti minimalų gyvenimo lygį ir teisę į orumą visais gyvenimo etapais. Pakankamų išteklių ir deramo stabilaus darbo neturintiems asmenims galimybė gauti tinkamo dydžio minimalias pajamas yra labai svarbi mažinant skurdą, socialinę atskirtį ir nelygybę. Tokios sistemos turėtų būti derinamos su paskatomis ir priemonėmis, kuriomis sudaromos sąlygos dirbti į darbo rinką įsitraukti galintiems žmonėms.

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas norėtų paklausti Komisijos:

Pateikta: 30.11.2022

Atsakyti iki: 1.3.2023

Atnaujinta: 2022 m. gruodžio 2 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika