Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000052/2022Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000052/2022

Επενδυτικές πρακτικές των βιώσιμων επεδυτικών ταμείων

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000052/2022
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Jonás Fernández, Paul Tang
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Διαδικασία : 2023/2516(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000052/2022
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000052/2022 (B9-0007/2023)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Στις 29 Νοεμβρίου 2022, μια ομάδα διεθνών μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των Handelsblatt, Le Monde, El Pais, de Tijd, der Standard, Børsen, Luxemburger Wort και Follow the Money, δημοσίευσε έρευνα σχετικά με τις επενδυτικές πρακτικές των πιο βιώσιμων επενδυτικών ταμείων στην Ευρώπη, δηλαδή εκείνων που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 9 του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων σε θέματα αειφορίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα (SFDR).

Οι δημοσιογράφοι διαπίστωσαν ότι πολλά από αυτά τα ταμεία - σε ορισμένες χώρες πάνω από το 50 % - εξακολουθούν να επενδύουν σε ορυκτά καύσιμα, στις αεροπορικές μεταφορές ή σε άλλες εξαιρετικά ρυπογόνες δραστηριότητες ή να αναπτύσσουν δραστηριότητα σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας, όπως το Xinjiang. Αυτό συμβαίνει, παρά την απαίτηση τα εν λόγω ταμεία να μεριμνούν ώστε οι επενδύσεις τους να μην βλάπτουν σε μεγάλο βαθμό την περιβαλλοντική ή κοινωνική βιωσιμότητα. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές που προσδοκούν ότι τα χρήματά τους θα επενδυθούν με βιώσιμο τρόπο καταλήγουν να επενδύουν σε ορυκτά καύσιμα ή σε άλλες μη βιώσιμες δραστηριότητες.

Κατάθεση: 1.12.2022

Λήξη προθεσμίας: 2.3.2023

Τελευταία ενημέρωση: 5 Δεκεμβρίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου