Parlamentsfråga - O-000052/2022Parlamentsfråga
O-000052/2022

Hållbara investeringsfonders investeringspraxis

Fråga för muntligt besvarande  O-000052/2022
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Jonás Fernández, Paul Tang
för S&D-gruppen

Förfarande : 2023/2516(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000052/2022
Ingivna texter :
O-000052/2022 (B9-0007/2023)
Omröstningar :
Antagna texter :

Den 29 november 2022 offentliggjorde en grupp internationella medier, däribland Handelsblatt, Le Monde, El Pais, de Tijd, der Standard, Børsen, Luxemburger Wort och Follow the Money, forskning om den investeringspraxis som tillämpas av de mest hållbara investeringsfonderna i Europa, dvs. de som uppfyller kraven i artikel 9 i förordningen om hållbarhetsupplysningar.

Journalisterna fann att många – i vissa länder över 50 % – av dessa fonder fortfarande investerar i fossila bränslen, luftfart eller annan mycket förorenande verksamhet, eller har exponeringar i områden med hög risk för tvångsarbete eller barnarbete, såsom Xinjiang. Detta trots kravet på att dessa fonder bör säkerställa att deras investeringar inte avsevärt skadar den miljömässiga eller sociala hållbarheten. Investerare som förväntar sig att deras pengar investeras på ett hållbart sätt hamnar därför i en situation där de investerar i fossila bränslen eller annan ohållbar verksamhet.

Ingiven: 1.12.2022

Sista svarsdag: 2.3.2023

Senaste uppdatering: 5 december 2022
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy