Парламентарен въпрос - O-000004/2023Парламентарен въпрос
O-000004/2023

Приоритетите на ЕС за 67-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените

Въпрос с искане за устен отговор  O-000004/2023
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Роберт Бедрон
от името на комисията по правата на жените и равенството между половете

През месец март 2023 г. делегация на комисията по правата на жените и равенството между половете на Парламента ще участва в 67-тата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (UN CSW67). UN CSW67 ще бъде насочена към иновациите, технологичните промени и образованието в ерата на цифровите технологии с оглед на постигането на равенство между половете и овластяването на всички жени и момичета.

Продължава да съществува неравнопоставеност между половете по отношение на достъпа до цифрови технологии и цифрови умения, като жените продължават да бъдат маргинализирани в цифрово отношение. Съществува все по-голямо неравенство между половете по отношение на достъпа до свързаност, цифрово образование и цифрови умения, както и достъпа до технологии, което възпрепятства икономическата независимост, предприемачеството и овластяването на жените. Когато обаче жените и момичетата имат достъп до интернет, те се сблъскват с онлайн насилие и с различни форми на кибертормоз. Като се има предвид това:

Внесен: 20.1.2023

Краен срок: 21.4.2023

Последно осъвременяване: 23 януари 2023 г.
Правна информация - Политика за поверителност