Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000004/2023Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000004/2023

EU's prioriteter med henblik på 67. samling i FN's Kommission for Kvinders Status

Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000004/2023
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 136
Robert Biedroń
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

En delegation fra Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling deltager i 67. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (UN CSW67) i marts 2023. UN CSW67 vil have fokus på Innovation og teknologisk forandring og uddannelse i den digitale tidsalder med henblik på at opnå ligestilling mellem kønnene og styrkelse af alle kvinders og pigers indflydelse og status

Der er fortsat en kløft mellem kønnene med hensyn til digital adgang og digitale færdigheder, idet kvinder fortsat er digitalt marginaliserede. Der er voksende uligheder mellem kønnene med hensyn til adgang til konnektivitet, digital uddannelse og digitale færdigheder samt adgang til teknologier, hvilket hindrer kvinders økonomiske uafhængighed, iværksætteri og myndiggørelse. Når kvinder og piger har adgang til internettet, udsættes de imidlertid for onlinevold og oplever forskellige former for cyberchikane. I betragtning heraf bedes følgende spørgsmål besvaret:

Indgivet: 20.1.2023

Svarfrist: 21.4.2023

Seneste opdatering: 23. januar 2023
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik