Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000004/2023Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000004/2023

Οι προτεραιότητες της ΕΕ για την 67η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση των γυναικών

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000004/2023
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Robert Biedroń
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Τον Μάρτιο του 2023 μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Κοινοβουλίου θα συμμετάσχει στην 67η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση των γυναικών (UN CSW67). Η UN CSW67 θα επικεντρωθεί στην καινοτομία και την τεχνολογική αλλαγή καθώς και στην εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και τη χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών.

Το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την ψηφιακή πρόσβαση και τις ψηφιακές δεξιότητες εξακολουθεί να υφίσταται, καθώς οι γυναίκες παραμένουν περιθωριοποιημένες στον ψηφιακό τομέα. Οι αυξανόμενες ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση στη συνδεσιμότητα, την ψηφιακή εκπαίδευση και τις δεξιότητες, καθώς και την πρόσβαση στις τεχνολογίες, εμποδίζουν την οικονομική ανεξαρτησία, την επιχειρηματικότητα και τη χειραφέτηση των γυναικών. Ωστόσο, όταν οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, αντιμετωπίζουν διαδικτυακή βία και βιώνουν διάφορες μορφές παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο. Με τα δεδομένα αυτά:

Κατάθεση: 20.1.2023

Λήξη προθεσμίας: 21.4.2023

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2023
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου