Parlamentin kysymys - O-000004/2023Parlamentin kysymys
O-000004/2023

EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 67. istuntoa varten

Suullisesti vastattava kysymys  O-000004/2023
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Robert Biedroń
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan valtuuskunta osallistuu YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (UN CSW67) 67. istuntoon marraskuussa 2023. UN CSW67 keskittyy innovointiin ja teknologiseen muutokseen sekä koulutukseen digitaalisella aikakaudella tasa-arvon saavuttamiseksi ja kaikkien naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi

Sukupuolten välinen kuilu digitaalisten palvelujen saatavuudessa ja taidoissa on edelleen olemassa, ja naiset ovat edelleen digitaalisesti syrjäytyneitä. Sukupuolten välinen eriarvoisuus lisääntyy, kun on kyse yhteenliitettävyydestä, digitaalisesta koulutuksesta ja taidoista sekä teknologian saatavuudesta, mikä estää naisten taloudellisen riippumattomuuden, yrittäjyyden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen. Naisilla ja tytöillä on pääsy internetiin, mutta he kohtaavat siellä verkkoväkivaltaa ja joutuvat kokemaan erilaisia verkkohäirinnän muotoja. Pyydän neuvostoa näin ollen vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

Jätetty: 20.1.2023

Määräaika: 21.4.2023

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2023
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö