Ceist pharlaiminteach - O-000004/2023Ceist pharlaiminteach
O-000004/2023

Tosaíochtaí an Aontais Eorpaigh don 67ú seisiún de Choimisiún na Náisiún Aontaithe um Stádas na mBan

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal  O-000004/2023
ar an gComhairle
Riail 136
Robert Biedroń
thar ceann an Choiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne

I mí an Mhárta 2023, freastalóidh toscaireacht ón gCoiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne sa Pharlaimint ar an 67ú seisiún de Choimisiún na Náisiún Aontaithe um Stádas na mBan (CSW67 NA). Díreoidh CSW67 na Náisiún Aontaithe ar nuálaíocht agus ar athrú teicneolaíochta agus ar an oideachas sa ré dhigiteach chun comhionannas inscne agus cumhachtú na mban agus na gcailíní uile a bhaint amach.

Is ann fós don bhearna idir na hinscní maidir le rochtain dhigiteach agus scileanna digiteacha agus na mná fós imeallaithe go digiteach. Is ann do neamhionannais inscne atá ag dul i méid ó thaobh rochtain ar nascacht, ar oideachas digiteach agus ar scileanna digiteacha de, mar aon le rochtain ar theicneolaíochtaí, lena gcoisctear neamhspleáchas eacnamaíoch, fiontraíocht agus cumhachtú na mban. Mar sin féin, nuair a bhíonn rochtain ag mná agus cailíní ar an idirlíon, bíonn foréigean ar líne agus cineálacha éagsúla cibearchiaptha rompu. I bhfianaise an mhéid sin:

Curtha síos: 20.1.2023

Spriocdháta i gcomhair freagra: 21.4.2023

An nuashonrú is déanaí: 23 Eanáir 2023
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais