Parlamento klausimas - O-000004/2023Parlamento klausimas
O-000004/2023

ES prioritetai 67-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu,  O-000004/2023
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Robert Biedroń
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto delegacija 2023 m. kovo mėn. dalyvaus 67-ojoje JT Moterų padėties komisijos sesijoje. Ypatingas dėmesys joje bus teikiamas inovacijoms ir technologiniams pokyčiams bei švietimui skaitmeniniame amžiuje, siekiant užtikrinti lyčių lygybę ir visų moterų bei mergaičių įgalėjimą.

Lyčių nelygybė, susijusi su e. prieinamume ir įgūdžiais, yra nuolatinė problema; skaitmeninėje srityje moterys tebėra marginalizuojamos. Lyčių nelygybė stiprėja tokiais aspektais, kaip galimybė naudotis ryšiu, skaitmeninis švietimas ir įgūdžiai bei prieiga prie technologijų, o tai užkerta kelią moterų ekonominiam savarankiškumui, verslumui ir įgalėjimui. Kita vertus, prieigą prie interneto turinčios moterys ir mergaitės patiria smurtą internete ir susiduria su įvairaus pobūdžio priekabiavimu kibernetinėje erdvėje. Atsižvelgiant į tai:

Pateikta: 20.1.2023

Atsakyti iki: 21.4.2023

Atnaujinta: 2023 m. sausio 23 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika