Parlamenta jautājums - O-000004/2023Parlamenta jautājums
O-000004/2023

ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 67. sesijā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  O-000004/2023
Padomei
Reglamenta 136. pants
Robert Biedroń
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas delegācija apmeklēs ANO Sieviešu statusa komisijas 67. sesiju (UN CSW67), kas notiks 2023. gada martā. UN CSW67 būs veltīta inovācijai un tehnoloģiskajām pārmaiņām, kā arī izglītībai digitālajā laikmetā, lai panāktu dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu visām sievietēm un meitenēm.

Joprojām pastāv dzimumu nevienlīdzība digitālās piekļuves un prasmju jomā, un digitālā aspektā sievietes joprojām ir marginalizētas. Pieaug dzimumu nevienlīdzība attiecībā uz piekļuvi savienojamībai, digitālajai izglītībai un prasmēm, kā arī piekļuvi tehnoloģijām, un tas ierobežo sieviešu ekonomisko neatkarību, uzņēmējdarbību un iespēju nodrošināšanu. Tomēr, ja sievietēm un meitenēm ir piekļuve internetam, viņas saskaras ar vardarbību tiešsaistē un dažādiem kiberuzmākšanās veidiem. Ņemot to vērā:

Iesniegšanas datums: 20.1.2023

Termiņš: 21.4.2023

Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 7. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika