Parlementaire vraag - O-000004/2023Parlementaire vraag
O-000004/2023

Prioriteiten van de EU voor de 67e zitting van de VN-Commissie inzake de positie van de vrouw

Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000004/2023
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Robert Biedroń
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

In maart 2023 zal een delegatie van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid van het Parlement de 67e zitting van de VN-Commissie inzake de positie van de vrouw (UN CSW67) bijwonen. Deze zitting zal toegespitst zijn op innovatie en technologische verandering en op onderwijs in het digitale tijdperk ter verwezenlijking van gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes.

Op het gebied van digitale toegang en vaardigheden bestaat er nog steeds een genderkloof, waarbij vrouwen digitaal gemarginaliseerd blijven. Er is sprake van toenemende genderongelijkheid op het vlak van toegang tot connectiviteit, digitaal onderwijs en digitale vaardigheden, alsook inzake de toegang tot technologieën, waardoor de economische onafhankelijkheid, het ondernemerschap en de empowerment van vrouwen worden belemmerd. Wanneer vrouwen en meisjes toch toegang tot het internet hebben, worden zij geconfronteerd met onlinegeweld en krijgen zij te maken met verschillende vormen van cyberintimidatie. Gezien het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

Ingediend: 20.1.2023

Vervalt: 21.4.2023

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2023
Juridische mededeling - Privacybeleid