Întrebare parlamentară - O-000004/2023Întrebare parlamentară
O-000004/2023

Prioritățile UE pentru cea de-a 67a sesiune a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000004/2023
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Robert Biedroń
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

O delegație a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen din Parlament va participa la cea de-a 67-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor (UN CSW67), în luna martie 2023. UN CSW67 va pune accentul pe inovare și schimbări tehnologice, precum și pe educația în era digitală pentru realizarea egalității de gen și capacitarea tuturor femeilor și fetelor.

Disparitatea de gen în ceea ce privește accesul și competențele digitale persistă, femeile rămânând marginalizate din punct de vedere digital. Există inegalități de gen din ce în ce mai mari în ceea ce privește accesul la conectivitate, educație și competențe digitale, precum și accesul la tehnologii, împiedicând independența economică, spiritul antreprenorial și capacitarea femeilor. Cu toate acestea, atunci când au acces la internet, femeile și fetele se confruntă cu acte de violență online și se confruntă cu diferite forme de hărțuire cibernetică. Având în vedere cele de mai sus:

Depunere: 20.1.2023

Dată-limită: 21.4.2023

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2023
Aviz juridic - Politica de confidențialitate