Parlamentná otázka - O-000004/2023Parlamentná otázka
O-000004/2023

Priority EÚ na 67. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

Otázka na ústne zodpovedanie  O-000004/2023
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Robert Biedroń
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Delegácia parlamentného Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť sa zúčastní na 67. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien (CSW) v marci 2023. 67. zasadnutie CSW OSN sa zameria na inováciu a technologickú zmenu a na vzdelávanie v digitálnom veku s cieľom dosiahnuť rodovú rovnosť a posilnenie postavenia všetkých žien a dievčat.

Rodový rozdiel v digitálnom prístupe a zručnostiach pretrváva, pričom ženy zostávajú digitálne marginalizované. Existujú rastúce rodové nerovnosti, pokiaľ ide o prístup k pripojeniu, digitálnemu vzdelávaniu a zručnostiam, ako aj prístup k technológiám, čo bráni ekonomickej nezávislosti, podnikaniu a posilneniu postavenia žien. Keď však ženy a dievčatá majú prístup na internet, čelia online násiliu a zažívajú rôzne formy kybernetického obťažovania. Vzhľadom na uvedené:

Predložené: 20.1.2023

Termín na zodpovedanie: 21.4.2023

Posledná úprava: 23. januára 2023
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia