Parlamentarno pitanje - O-000011/2023Parlamentarno pitanje
O-000011/2023

Borba protiv diskriminacije u EU-u – dugoočekivana horizontalna direktiva o suzbijanju diskriminacije

Pitanje za usmeni odgovor  O-000011/2023
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Juan Fernando López Aguilar
u ime Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Postupak : 2023/2582(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000011/2023
Podneseni tekstovi :
O-000011/2023 (B9-0014/2023)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Prošlo je 14 godina otkad je Europski parlament 2. travnja 2009. donio svoje stajalište o horizontalnoj direktivi o suzbijanju diskriminacije. Otad, unatoč opetovanim pozivima Parlamenta, prijedlog je i dalje blokiran u Vijeću. Donošenjem horizontalne direktive o suzbijanju diskriminacije pružio bi se sveobuhvatan okvir za borbu protiv diskriminacije na razini EU-a i uklonili nedostaci u postojećem okviru kako bi se na temelju horizontalnog pristupa osigurala jednaka zaštita za sve. U trenutačnom kontekstu sve većeg nazadovanja u pogledu temeljnih prava, EU mora hitno ispuniti svoju obvezu suzbijanja diskriminacije. U tom kontekstu:

Podneseno: 2.3.2023

Rok za odgovor: 3.6.2023

Posljednje ažuriranje: 6. ožujka 2023.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti