Парламентарен въпрос - O-000014/2023Парламентарен въпрос
O-000014/2023

Забрана в правото на ЕС на убиването на пилета и гъсета

Въпрос с искане за устен отговор  O-000014/2023
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Сирпа Пиетикяйнен (PPE), Гюнтер Зидл (S&D), Томас Вайтц (Verts/ALE), Андреас Шидер (S&D), Паскал Аримон (PPE), Емил Радев (PPE), Иван Вилибор Синчич (NI), Михаела Шойдрова (PPE), Маркета Грегорова (Verts/ALE), Маргрете Аукен (Verts/ALE), Марцел Колая (Verts/ALE), Нилс Фулсанг (S&D), Кира Мари Петер-Хансен (Verts/ALE), Хена Виркунен (PPE), Хейди Хаутала (Verts/ALE), Рафаел Глюксман (S&D), Беноа Бито (Verts/ALE), Мунир Сатури (Verts/ALE), Гуендолин Делбос-Корфилд (Verts/ALE), Манон Обри (The Left), Орелия Беньо (ID), Силви Гийом (S&D), Пиер Ларутюру (S&D), Паскал Дюран (S&D), Нора Мебарек (S&D), Марина Мьозюр (The Left), Мари Тусен (Verts/ALE), Ерик Андрийо (S&D), Дамиен Карем (Verts/ALE), Ан-Софи Пелтие (The Left), Тимо Вьолкен (S&D), Мартин Бушман (NI), Марион Валсман (PPE), Мария Нойхл (S&D), Мануела Рипа (Verts/ALE), Стелиос Кулоглу (The Left), Ана-Мишел Асимакопулу (PPE), Мик Уолас (The Left), Грейс О'Съливан (Verts/ALE), Франсис Фицджералд (PPE), Клеър Дейли (The Left), Киран Къф (Verts/ALE), Марио Фуроре (NI), Лаура Ферара (NI), Анна Бонфриско (ID), Петрас Аущревичюс (Renew), Тили Метц (Verts/ALE), Роберт Бедрон (S&D), Силвия Спурек (Verts/ALE), Елжбета Катажина Лукачийевска (PPE), Анджей Халицки (PPE), Франсишку Герейру (Verts/ALE), Изабел Карваляйш (S&D), Дачиан Чолош (Renew), Мартин Хойсик (Renew), Михал Виезик (Renew), Малин Бьорк (The Left), Хелмут Гойкинг (PPE), Алвина Аламеца (Verts/ALE), Аня Хазекамп (The Left), Матяж Немец (S&D)

Процедура : 2023/2692(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000014/2023
Внесени текстове :
O-000014/2023 (B9-0017/2023)
Гласувания :
Приети текстове :

Според изчисленията 330 милиона еднодневни пилета и милиони еднодневни гъсета от женски пол биват убивани всяка година в ЕС от производителите на яйца и черен дроб, чрез смилане или умъртвяване с газ. Тази рутинна практика причинява значителни страдания и също така противоречи на член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който признава животните за същества с усещания.

Освен това европейските граждани недвусмислено изразиха своята загриженост за хуманното отношение към животните, като 82 % считат, че селскостопанските животни следва да бъдат по-добре защитени.

Последните развития в технологиите за определяне на пола на стадия на яйцето позволиха полът на даден ембрион да се определи много време преди излюпването му, при ограничени разходи. Поради тази причина някои държави членки, като Франция и Германия, са забранили убиването на мъжки пилета. Тези забрани обаче водят до изкривявания на пазара, а дерогациите, които те понякога съдържат, подкопават тяхната ефективност.

Внесен: 10.3.2023

Краен срок: 11.6.2023

Последно осъвременяване: 13 март 2023 г.
Правна информация - Политика за поверителност