Parlamentní otázka - O-000014/2023Parlamentní otázka
O-000014/2023

Stanovení zákazu zabíjení kuřat a kachňat v právu EU

Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000014/2023
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Sirpa Pietikäinen (PPE), Günther Sidl (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Pascal Arimont (PPE), Emil Radev (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Michaela Šojdrová (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Henna Virkkunen (PPE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Benoît Biteau (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Manon Aubry (The Left), Aurélia Beigneux (ID), Sylvie Guillaume (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Pascal Durand (S&D), Nora Mebarek (S&D), Marina Mesure (The Left), Marie Toussaint (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Tiemo Wölken (S&D), Martin Buschmann (NI), Marion Walsmann (PPE), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (The Left), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Mick Wallace (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Clare Daly (The Left), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Laura Ferrara (NI), Anna Bonfrisco (ID), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Andrzej Halicki (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Isabel Carvalhais (S&D), Dacian Cioloş (Renew), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (Renew), Malin Björk (The Left), Helmut Geuking (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Matjaž Nemec (S&D)

Postup : 2023/2692(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000014/2023
Předložené texty :
O-000014/2023 (B9-0017/2023)
Hlasování :
Přijaté texty :

Odhaduje se, že odvětví produkce vajec a foie gras každoročně v EU zabíjí 330 milionů jednodenních kuřat a miliony jednodenních kachňat samičího pohlaví, přičemž k jejich usmrcení používají drcení nebo plyn. Tato běžná praxe způsobuje značné utrpení a je rovněž v rozporu s článkem 13 Smlouvy o fungování Evropské unie, který uznává zvířata jako vnímající bytosti.

Evropští občané navíc jednoznačně vyjádřili své obavy ohledně dobrých životních podmínek zvířat, přičemž 82 % z nich se domnívá, že hospodářská zvířata by měla být lépe chráněna.

Nedávný vývoj v oblast technologií in ovo umožňuje, aby bylo za nízkých nákladů pohlaví embrya určeno dlouho před vylíhnutím drůbeže. Z tohoto důvodu některé členské státy, například Francie a Německo, zakázaly usmrcování kuřat samčího pohlaví. Tyto zákazy však narušují trh a výjimky, které v některých případech obsahují, oslabují jejich účinnost.

Předložení: 10.3.2023

Platná do: 11.6.2023

Poslední aktualizace: 13. března 2023
Právní upozornění - Ochrana soukromí