Parlamendi esitatud küsimus - O-000014/2023Parlamendi esitatud küsimus
O-000014/2023

Tibude ja pardipoegade tapmise keelamine ELi õiguses

Suuliselt vastatav küsimus  O-000014/2023
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Sirpa Pietikäinen (PPE), Günther Sidl (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Pascal Arimont (PPE), Emil Radev (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Michaela Šojdrová (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Henna Virkkunen (PPE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Benoît Biteau (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Manon Aubry (The Left), Aurélia Beigneux (ID), Sylvie Guillaume (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Pascal Durand (S&D), Nora Mebarek (S&D), Marina Mesure (The Left), Marie Toussaint (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Tiemo Wölken (S&D), Martin Buschmann (NI), Marion Walsmann (PPE), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (The Left), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Mick Wallace (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Clare Daly (The Left), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Laura Ferrara (NI), Anna Bonfrisco (ID), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Andrzej Halicki (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Isabel Carvalhais (S&D), Dacian Cioloş (Renew), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (Renew), Malin Björk (The Left), Helmut Geuking (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Matjaž Nemec (S&D)

Menetlus : 2023/2692(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000014/2023
Esitatud tekstid :
O-000014/2023 (B9-0017/2023)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Muna- ja foie gras’ tööstus tapab ELis igal aastal purustamise või gaasitamise teel hinnanguliselt 330 miljonit ühepäevast tibu ja miljoneid ühepäevaseid emaseid pardipoegi. See tavapärane praktika põhjustab suuri kannatusi ja on samuti vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 13, milles tunnustatakse loomi kui aistimisvõimelisi olendeid.

Lisaks tunnevad Euroopa kodanikud loomade heaolu pärast ühemõtteliselt muret, kuna 82% neist on seisukohal, et põllumajandusloomi tuleks paremini kaitsta.

Uuemad munasisese soomääramise tehnoloogiad võimaldavad tuvastada embrüo soo piiratud hinnaga aegsasti enne koorumist. Seetõttu on mõned liikmesriigid, nagu Prantsusmaa ja Saksamaa, kukktibude tapmise keelanud. Need keelud põhjustavad aga turumoonutusi ja neist mõnikord tehtavad erandid vähendavad nende tõhusust.

Esitatud: 10.3.2023

Tähtaeg: 11.6.2023

Viimane päevakajastamine: 13. märts 2023
Õigusteave - Privaatsuspoliitika