Parlamentin kysymys - O-000014/2023Parlamentin kysymys
O-000014/2023

Kanan- ja ankanpoikasten tappamisen kieltäminen unionin lainsäädännössä

Suullisesti vastattava kysymys  O-000014/2023
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Sirpa Pietikäinen (PPE), Günther Sidl (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Pascal Arimont (PPE), Emil Radev (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Michaela Šojdrová (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Henna Virkkunen (PPE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Benoît Biteau (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Manon Aubry (The Left), Aurélia Beigneux (ID), Sylvie Guillaume (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Pascal Durand (S&D), Nora Mebarek (S&D), Marina Mesure (The Left), Marie Toussaint (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Tiemo Wölken (S&D), Martin Buschmann (NI), Marion Walsmann (PPE), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (The Left), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Mick Wallace (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Clare Daly (The Left), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Laura Ferrara (NI), Anna Bonfrisco (ID), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Andrzej Halicki (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Isabel Carvalhais (S&D), Dacian Cioloş (Renew), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (Renew), Malin Björk (The Left), Helmut Geuking (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Matjaž Nemec (S&D)

Menettely : 2023/2692(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000014/2023
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000014/2023 (B9-0017/2023)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EU:n munateollisuudessa ja hanhenmaksan tuotannossa tapetaan vuosittain jauhamalla tai kaasuttamalla arviolta 330 miljoonaa untuvikkoa ja miljoonia päivän ikäisiä naaraspuolisia ankanpoikasia. Tämä rutiinikäytäntö aiheuttaa huomattavaa kärsimystä ja on myös vastoin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklaa, jonka mukaan eläimet ovat tuntevia olentoja.

EU:n kansalaiset ovat lisäksi ilmaisseet yksiselitteisesti olevansa huolissaan eläinten hyvinvoinnista, ja 82 prosenttia kansalaisista katsoo, että tuotantoeläimiä olisi suojeltava paremmin.

Sellaisten teknologioiden viimeaikainen kehitys, joiden avulla munassa olevan alkion sukupuoli voidaan määrittää, on mahdollistanut sukupuolen määrittämisen paljon ennen poikasen kuoriutumista vähäisin kustannuksin. Tästä syystä eräät jäsenvaltiot, kuten Ranska ja Saksa, ovat kieltäneet koiraspuolisten kananpoikasten tappamisen. Tällaiset kiellot aiheuttavat kuitenkin markkinoiden vääristymistä, ja niihin sisältyy joskus poikkeuksia, jotka heikentävät kieltojen tehokkuutta.

Jätetty: 10.3.2023

Määräaika: 11.6.2023

Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2023
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö