Ceist pharlaiminteach - O-000014/2023Ceist pharlaiminteach
O-000014/2023

Toirmeasc ar mharú sicíní circe agus lachain óga i ndlí an Aontais

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal  O-000014/2023
ar an gCoimisiún
Riail 136
Sirpa Pietikäinen (PPE), Günther Sidl (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Pascal Arimont (PPE), Emil Radev (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Michaela Šojdrová (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Henna Virkkunen (PPE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Benoît Biteau (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Manon Aubry (The Left), Aurélia Beigneux (ID), Sylvie Guillaume (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Pascal Durand (S&D), Nora Mebarek (S&D), Marina Mesure (The Left), Marie Toussaint (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Tiemo Wölken (S&D), Martin Buschmann (NI), Marion Walsmann (PPE), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (The Left), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Mick Wallace (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Clare Daly (The Left), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Laura Ferrara (NI), Anna Bonfrisco (ID), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Andrzej Halicki (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Isabel Carvalhais (S&D), Dacian Cioloş (Renew), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (Renew), Malin Björk (The Left), Helmut Geuking (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Matjaž Nemec (S&D)

Nós Imeachta : 2023/2692(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
O-000014/2023
Téacsanna arna gcur síos :
O-000014/2023 (B9-0017/2023)
Vótaí :
Téacsanna arna nglacadh :

Meastar go maraíonn tionscail na n-uibheacha agus foie gras 330 milliún sicín lae agus na milliúin lachan óg bhaineann lae san Aontas gach bliain, trí mheilt nó trí ghású. Tá fulaingt mhór i gceist leis an ngnáthchleachtas sin agus téann sé i gcoinne Airteagal 13 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ina n-aithnítear gur neacha mothaitheacha iad ainmhithe.

Thairis sin, tá a gcúis imní i dtaobh leas ainmhithe curtha in iúl go soiléir ag saoránaigh na hEorpa, agus measann 82 % acu gur cheart cosaint níos fearr a thabhairt d’ainmhithe saothraithe.

Leis na forbairtí atá déanta sa teicneolaíocht in-ovo le déanaí is féidir gnéas an tsutha a chinneadh le linn na tréimhse goir roimh theacht amach, ar chostas teoranta. Ar an gcúis sin, tá roinnt Ballstát, amhail an Fhrainc agus an Ghearmáin, tar éis cosc a chur ar mharú sicíní fireanna. Mar sin féin, cruthaíonn na toirmisc sin saobhadh ar an margadh, agus uaireanta baineann na maoluithe sin an bonn óna n-éifeachtacht.

Curtha síos: 10.3.2023

Spriocdháta i gcomhair freagra: 11.6.2023

An nuashonrú is déanaí: 13 Márta 2023
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais