Parlamento klausimas - O-000014/2023Parlamento klausimas
O-000014/2023

Viščiukų ir ančiukų žudymo draudimas ES teisėje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu,  O-000014/2023
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Sirpa Pietikäinen (PPE), Günther Sidl (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Pascal Arimont (PPE), Emil Radev (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Michaela Šojdrová (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Henna Virkkunen (PPE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Benoît Biteau (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Manon Aubry (The Left), Aurélia Beigneux (ID), Sylvie Guillaume (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Pascal Durand (S&D), Nora Mebarek (S&D), Marina Mesure (The Left), Marie Toussaint (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Tiemo Wölken (S&D), Martin Buschmann (NI), Marion Walsmann (PPE), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (The Left), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Mick Wallace (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Clare Daly (The Left), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Laura Ferrara (NI), Anna Bonfrisco (ID), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Andrzej Halicki (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Isabel Carvalhais (S&D), Dacian Cioloş (Renew), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (Renew), Malin Björk (The Left), Helmut Geuking (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Matjaž Nemec (S&D)

Procedūra : 2023/2692(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000014/2023
Pateikti tekstai :
O-000014/2023 (B9-0017/2023)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Apskaičiuota, kad ES kiaušinių ir foie graspramonės įmonės kasmet nužudo 330 mln. vienadienių viščiukų ir milijonų vienadienių ančių patelių, juos sumaldamos arba nužudydamos dujomis. Ši įprasta praktika sukelia daug kančių, taip pat prieštarauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 13 straipsniui, pagal kurį gyvūnai pripažįstami jusliais gyviais.

Be to, ES piliečiai nedviprasmiškai išreiškė susirūpinimą dėl gyvūnų gerovės: 82 proc. respondentų mano, kad ūkiniai gyvūnai turėtų būti geriau apsaugoti.

Pastarojo meto in ovolyties nustatymo technologijų laimėjimai sudaro sąlygas embriono lyčiai nustatyti gerokai prieš išsiritimą, visa tai nedidelėmis sąnaudomis. Dėl šios priežasties kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Prancūzija ir Vokietija, uždraudė žudyti vyriškosios lyties viščiukus. Tačiau dėl šių draudimų iškraipoma rinka, o nukrypti leidžiančios nuostatos kartais mažina jų veiksmingumą.

Pateikta: 10.3.2023

Atsakyti iki: 11.6.2023

Atnaujinta: 2023 m. kovo 13 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika