Parlamenta jautājums - O-000014/2023Parlamenta jautājums
O-000014/2023

Savienības tiesību aktos noteikts aizliegums nogalināt cāļus un pīlēnus

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  O-000014/2023
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Sirpa Pietikäinen (PPE), Günther Sidl (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Pascal Arimont (PPE), Emil Radev (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Michaela Šojdrová (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Henna Virkkunen (PPE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Benoît Biteau (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Manon Aubry (The Left), Aurélia Beigneux (ID), Sylvie Guillaume (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Pascal Durand (S&D), Nora Mebarek (S&D), Marina Mesure (The Left), Marie Toussaint (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Tiemo Wölken (S&D), Martin Buschmann (NI), Marion Walsmann (PPE), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (The Left), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Mick Wallace (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Clare Daly (The Left), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Laura Ferrara (NI), Anna Bonfrisco (ID), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Andrzej Halicki (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Isabel Carvalhais (S&D), Dacian Cioloş (Renew), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (Renew), Malin Björk (The Left), Helmut Geuking (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Matjaž Nemec (S&D)

Procedūra : 2023/2692(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000014/2023
Iesniegtie teksti :
O-000014/2023 (B9-0017/2023)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Tiek lēsts, ka ES olu un treknās aknas (foie gras) ražošanas nozarē ik gadu tiek nogalināti 330 miljoni diennakti vecu cāļu un diennakti vecu sieviešu kārtas pīlēnu, tos smalcinot vai nogalinot ar gāzi. Šī ierastā prakse rada ievērojamas ciešanas un ir arī pretrunā Līguma par Eiropas Savienības darbību 13. pantam, kurā dzīvnieki ir atzīti par jutīgām būtnēm.

Turklāt Eiropas iedzīvotāji ir nepārprotami pauduši bažas par dzīvnieku labturību — 82 % no viņiem uzskata, ka lauksaimniecības dzīvnieki būtu labāk jāaizsargā.

Nesenie sasniegumi in-vodzimuma noteikšanas tehnoloģiju jomā ļauj ar samērīgām izmaksām noteikt embriju dzimumu jau labu laiku pirms izšķilšanās. Šā iemesla dēļ dažas dalībvalstis, piemēram, Francija un Vācija, ir aizliegušas vīriešu kārtas cāļu nogalināšanu. Tomēr šādi aizliegumi rada tirgus izkropļojumus, un dažkārt tajos ietvertās atkāpes mazina to efektivitāti.

Iesniegšanas datums: 10.3.2023

Termiņš: 11.6.2023

Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 13. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika