Mistoqsija Parlamentari - O-000014/2023Mistoqsija Parlamentari
O-000014/2023

Il-projbizzjoni tal-qtil ta' flieles u flieles ta' papri fil-liġi tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali  O-000014/2023
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Sirpa Pietikäinen (PPE), Günther Sidl (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Pascal Arimont (PPE), Emil Radev (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Michaela Šojdrová (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Henna Virkkunen (PPE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Benoît Biteau (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Manon Aubry (The Left), Aurélia Beigneux (ID), Sylvie Guillaume (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Pascal Durand (S&D), Nora Mebarek (S&D), Marina Mesure (The Left), Marie Toussaint (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Tiemo Wölken (S&D), Martin Buschmann (NI), Marion Walsmann (PPE), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (The Left), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Mick Wallace (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Clare Daly (The Left), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Laura Ferrara (NI), Anna Bonfrisco (ID), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Andrzej Halicki (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Isabel Carvalhais (S&D), Dacian Cioloş (Renew), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (Renew), Malin Björk (The Left), Helmut Geuking (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Matjaž Nemec (S&D)

Proċedura : 2023/2692(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
O-000014/2023
Testi mressqa :
O-000014/2023 (B9-0017/2023)
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

Huwa stmat li 330 miljun fellus ta' ġurnata u miljuni ta' flieles nisa ta' papri ta' ġurnata jinqatlu kull sena fl-UE mill-industriji tal-bajd u tal-foie gras, permezz tat-tħin jew tal-iggassjar. Din il-prattika ta' rutina tikkawża tbatija sostanzjali u tmur ukoll kontra l-Artikolu 13 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jirrikonoxxi l-annimali bħala esseri sensibbli.

Barra minn hekk, iċ-ċittadini Ewropej esprimew b'mod inekwivoku t-tħassib tagħhom dwar it-trattament xieraq tal-annimali, b'82 % iqisu li l-annimali tar-razzett għandhom jiġu protetti aħjar.

L-iżviluppi riċenti fit-teknoloġiji tal-għażla tas-sess fil-bajd femminili għamluha possibbli li jiġi ddeterminat is-sess ta' embrijun sew qabel ma jfaqqas, bi spiża limitata. Għal din ir-raġuni, xi Stati Membri, bħal Franza u l-Ġermanja, ipprojbixxew il-qtil ta' flieles irġiel. Madankollu, dawn il-projbizzjonijiet joħolqu distorsjonijiet fis-suq, u d-derogi li xi drabi jkun fihom jimminaw l-effettività tagħhom.

Imressqa: 10.3.2023

Skadenza: 11.6.2023

Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Marzu 2023
Avviż legali - Politika tal-privatezza