Întrebare parlamentară - O-000014/2023Întrebare parlamentară
O-000014/2023

Interzicerea uciderii puilor de găină și a puilor de rață în legislația UE

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000014/2023
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Sirpa Pietikäinen (PPE), Günther Sidl (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Pascal Arimont (PPE), Emil Radev (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Michaela Šojdrová (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Henna Virkkunen (PPE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Benoît Biteau (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Manon Aubry (The Left), Aurélia Beigneux (ID), Sylvie Guillaume (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Pascal Durand (S&D), Nora Mebarek (S&D), Marina Mesure (The Left), Marie Toussaint (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Tiemo Wölken (S&D), Martin Buschmann (NI), Marion Walsmann (PPE), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (The Left), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Mick Wallace (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Clare Daly (The Left), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Laura Ferrara (NI), Anna Bonfrisco (ID), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Andrzej Halicki (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Isabel Carvalhais (S&D), Dacian Cioloş (Renew), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (Renew), Malin Björk (The Left), Helmut Geuking (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Matjaž Nemec (S&D)

Procedură : 2023/2692(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000014/2023
Texte depuse :
O-000014/2023 (B9-0017/2023)
Voturi :
Texte adoptate :

Se estimează că 330 de milioane de pui de găină de o zi și milioane de pui de rață de sex feminin de o zi sunt uciși în fiecare an în UE de către industria ouălor și a foie gras, prin măcinare sau gazeificare. Această practică de rutină provoacă suferințe considerabile și contravine, de asemenea, articolului 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care recunoaște animalele ca ființe sensibile.

În plus, cetățenii europeni și-au exprimat fără echivoc îngrijorarea cu privire la bunăstarea animalelor, 82 % dintre aceștia considerând că animalele de fermă ar trebui să fie protejate mai bine.

Evoluțiile recente ale tehnologiilor de sexare in ovo au permis determinarea sexului unui embrion cu mult înainte de eclozare, cu un cost limitat. Din acest motiv, unele state membre, cum ar fi Franța și Germania, au interzis uciderea puilor masculi. Totuși, aceste interdicții creează denaturări ale pieței, iar derogările pe care le conțin uneori le subminează eficacitatea.

Depunere: 10.3.2023

Dată-limită: 11.6.2023

Ultima actualizare: 13 martie 2023
Aviz juridic - Politica de confidențialitate