Parlamentná otázka - O-000014/2023Parlamentná otázka
O-000014/2023

Zákaz usmrcovania kurčiat a káčatiek v práve EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie  O-000014/2023
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Sirpa Pietikäinen (PPE), Günther Sidl (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Pascal Arimont (PPE), Emil Radev (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Michaela Šojdrová (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Henna Virkkunen (PPE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Benoît Biteau (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Manon Aubry (The Left), Aurélia Beigneux (ID), Sylvie Guillaume (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Pascal Durand (S&D), Nora Mebarek (S&D), Marina Mesure (The Left), Marie Toussaint (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Tiemo Wölken (S&D), Martin Buschmann (NI), Marion Walsmann (PPE), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (The Left), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Mick Wallace (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Clare Daly (The Left), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Laura Ferrara (NI), Anna Bonfrisco (ID), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Andrzej Halicki (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Isabel Carvalhais (S&D), Dacian Cioloş (Renew), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (Renew), Malin Björk (The Left), Helmut Geuking (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Matjaž Nemec (S&D)

Postup : 2023/2692(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000014/2023
Predkladané texty :
O-000014/2023 (B9-0017/2023)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Odhaduje sa, že v EÚ sa každoročne drvením alebo plynom usmrtí 330 miliónov jednodňových kurčiat a milióny jednodňových káčatiek na potreby odvetvia produkcie vajec a bielej hydinovej pečene (foie gras). Táto rutinná prax spôsobuje značné utrpenie a je tiež v rozpore s článkom 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa uznáva, že zvieratá sú cítiace bytosti.

Okrem toho európski občania jednoznačne vyjadrili svoje obavy o dobré životné podmienky zvierat, pričom 82 % z nich sa domnieva, že hospodárske zvieratá by mali byť lepšie chránené.

Najnovší vývoj v oblasti technológií určovania pohlavia in ovo umožňuje určiť pohlavie embrya dostatočne včas pred vyliahnutím, a to za nízke náklady. Preto niektoré členské štáty, ako sú Francúzsko a Nemecko, zakázali usmrcovanie kohútikov. Tieto zákazy však spôsobujú deformácie trhu a výnimky, ktoré tieto zákazy niekedy obsahujú, oslabujú ich účinnosť.

Predložené: 10.3.2023

Termín na zodpovedanie: 11.6.2023

Posledná úprava: 13. marca 2023
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia