Întrebare parlamentară - O-000015/2023Întrebare parlamentară
O-000015/2023

Către un sector european al algelor puternic și sustenabil

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000015/2023
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Pierre Karleskind
în numele Comisiei pentru pescuit

Procedură : 2023/2547(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000015/2023
Texte depuse :
O-000015/2023 (B9-0018/2023)
Voturi :
Texte adoptate :

La 15 noiembrie 2022 Comisia a prezentat comunicarea intitulată „Către un sector european al algelor puternic și sustenabil” (COM(2022)0592), care descrie nu numai cererea crescută de alge marine și de produse derivate din alge în UE, ci și potențialul ulterior al UE de a satisface această cerere în creștere prin intermediul producției interne, atât timp cât sectorul se dezvoltă sustenabil. Comunicarea subliniază, de asemenea, că este important să se reducă birocrația și să se stabilească un cadru de reglementare adecvat scopului urmărit pentru acest sector, care să îi permită să își valorifice potențialul economic, asigurând în același timp sustenabilitatea din punctul de vedere al mediului.

Comisia propusese anterior, în comunicarea sa intitulată „Orientări strategice pentru o acvacultură mai sustenabilă și mai competitivă în UE pentru perioada 2021-2030” (COM(2021)0236), ca statele membre să înființeze „ghișee unice” pentru actorii care doresc să investească în sectorul acvaculturii, pentru a facilita procesul de autorizare. Această idee nu a fost inclusă în ultima comunicare a Comisiei.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia pentru pescuit adresează următoarele întrebări:

Depunere: 30.3.2023

Dată-limită: 1.7.2023

Ultima actualizare: 3 aprilie 2023
Aviz juridic - Politica de confidențialitate