Parlamentarno pitanje - O-000029/2023Parlamentarno pitanje
O-000029/2023

Loši sanitarni uvjeti, niska razina sigurnosti i nedostatak parkirnih mjesta na odmorištima za vozače kamiona

7.6.2023

Pitanje za usmeni odgovor  O-000029/2023
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Kosma Złotowski (ECR), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Andrey Novakov (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Bogusław Liberadzki (S&D), Peter Lundgren (ECR), Eugen Tomac (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Anna Zalewska (ECR), Dominik Tarczyński (ECR), Loránt Vincze (PPE), Beata Mazurek (ECR), Vasile Blaga (PPE), Andris Ameriks (S&D), György Hölvényi (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Katarína Roth Neveďalová (S&D), Peter Pollák (PPE), Juozas Olekas (S&D), Anna Fotyga (ECR), Vlad Gheorghe (Renew), Adam Jarubas (PPE), Jarosław Duda (PPE), Elżbieta Rafalska (ECR), Andor Deli (NI), Jarosław Kalinowski (PPE), Barbara Thaler (PPE), Roberts Zīle (ECR), Cristian Terheş (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Ryszard Antoni Legutko (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Krzysztof Hetman (PPE), Marianne Vind (S&D), Beata Kempa (ECR), Eugen Jurzyca (ECR), Tomasz Frankowski (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Enikő Győri (NI), Elżbieta Kruk (ECR), Balázs Hidvéghi (NI), Lívia Járóka (NI), Ádám Kósa (NI), Zbigniew Kuźmiuk (ECR), Bronis Ropė (Verts/ALE), Marco Campomenosi (ID), Beata Szydło (ECR), Bogdan Rzońca (ECR), Jan Olbrycht (PPE), Daniel Buda (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Gheorghe Falcă (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Adam Bielan (ECR), Ernő Schaller-Baross (NI), Edina Tóth (NI), Ryszard Czarnecki (ECR), Joanna Kopcińska (ECR), Siegfried Mureşan (PPE), Izabela-Helena Kloc (ECR), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

Cestovni promet strateški je sektor u europskom gospodarstvu te je odgovoran za učinkovito funkcioniranje jedinstvenog tržišta u Europskoj uniji. Nažalost, zbog lošeg stanja infrastrukture i niske razine sigurnosti, posebno na odmorištima i parkiralištima, sve manje osoba spremno je zaposliti se kao vozač kamiona.

Obveza provođenja vremena odmora izvan kabine prisiljava vozače da noći provode u hotelima vrlo niskog standarda, često bez pristupa čistim nužnicima ili tuševima i bez odgovarajućih jamstava za svoju osobnu sigurnost i sigurnost tereta koji prevoze. Zakonodavne mjere poduzete tijekom posljednjih godina nisu imale učinka, a u nekim državama članicama situacija za vozače se i pogoršala, troškovi povećali i sve je rezultiralo većim brojem prenapučenih odmorišta.

Podneseno:7.6.2023

Rok za odgovor:8.9.2023

Posljednje ažuriranje: 9. lipnja 2023.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti