Parlamenti kérdés - O-000029/2023Parlamenti kérdés
O-000029/2023

Rossz higiéniai körülmények, alacsony szintű biztonság és elégtelen számú parkolóhely a tehergépkocsi-vezetők pihenőhelyein

7.6.2023

Szóbeli választ igénylő kérdés  O-000029/2023
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Kosma Złotowski (ECR), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Andrey Novakov (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Bogusław Liberadzki (S&D), Peter Lundgren (ECR), Eugen Tomac (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Anna Zalewska (ECR), Dominik Tarczyński (ECR), Loránt Vincze (PPE), Beata Mazurek (ECR), Vasile Blaga (PPE), Andris Ameriks (S&D), György Hölvényi (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Katarína Roth Neveďalová (S&D), Peter Pollák (PPE), Juozas Olekas (S&D), Anna Fotyga (ECR), Vlad Gheorghe (Renew), Adam Jarubas (PPE), Jarosław Duda (PPE), Elżbieta Rafalska (ECR), Andor Deli (NI), Jarosław Kalinowski (PPE), Barbara Thaler (PPE), Roberts Zīle (ECR), Cristian Terheş (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Ryszard Antoni Legutko (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Krzysztof Hetman (PPE), Marianne Vind (S&D), Beata Kempa (ECR), Eugen Jurzyca (ECR), Tomasz Frankowski (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Enikő Győri (NI), Elżbieta Kruk (ECR), Balázs Hidvéghi (NI), Lívia Járóka (NI), Ádám Kósa (NI), Zbigniew Kuźmiuk (ECR), Bronis Ropė (Verts/ALE), Marco Campomenosi (ID), Beata Szydło (ECR), Bogdan Rzońca (ECR), Jan Olbrycht (PPE), Daniel Buda (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Gheorghe Falcă (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Adam Bielan (ECR), Ernő Schaller-Baross (NI), Edina Tóth (NI), Ryszard Czarnecki (ECR), Joanna Kopcińska (ECR), Siegfried Mureşan (PPE), Izabela-Helena Kloc (ECR), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

A közúti közlekedés az európai gazdaság stratégiai ágazata, amely felelős az Európai Unió egységes piacának hatékony működéséért. Sajnálatos módon az infrastruktúra rossz állapota és – különösen a pihenőhelyeken és a parkolókban – a biztonság alacsony szintje miatt egyre kevesebben hajlandók tehergépjármű-vezetőként dolgozni.

A pihenőidőnek a vezetőfülkén kívül való eltöltésére vonatkozó kötelezettség arra kényszeríti a sofőröket, hogy az éjszakát nagyon rossz minőségű szállodákban töltsék, gyakran anélkül, hogy ott tiszta illemhelyek, illetve zuhanyzók rendelkezésre állnának, valamint anélkül, hogy megfelelő garanciákat biztosítanának számukra személyes biztonságuk és a szállított rakomány biztonsága tekintetében. Az elmúlt években hozott jogalkotási intézkedéseknek nem volt hatásuk, sőt, egyes tagállamokban még romlott is a járművezetők helyzete, növelve a költségeket, és még zsúfoltabb pihenőhelyeket eredményezve.

Előterjesztve:7.6.2023

Határidő:8.9.2023

Utolsó frissítés: 2023. június 9.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat