Întrebare parlamentară - O-000029/2023Întrebare parlamentară
O-000029/2023

Condiții sanitare precare, nivel scăzut de securitate și lipsa locurilor de parcare în zonele de odihnă pentru șoferii de camioane

7.6.2023

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000029/2023
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Kosma Złotowski (ECR), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Andrey Novakov (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Bogusław Liberadzki (S&D), Peter Lundgren (ECR), Eugen Tomac (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Anna Zalewska (ECR), Dominik Tarczyński (ECR), Loránt Vincze (PPE), Beata Mazurek (ECR), Vasile Blaga (PPE), Andris Ameriks (S&D), György Hölvényi (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Katarína Roth Neveďalová (S&D), Peter Pollák (PPE), Juozas Olekas (S&D), Anna Fotyga (ECR), Vlad Gheorghe (Renew), Adam Jarubas (PPE), Jarosław Duda (PPE), Elżbieta Rafalska (ECR), Andor Deli (NI), Jarosław Kalinowski (PPE), Barbara Thaler (PPE), Roberts Zīle (ECR), Cristian Terheş (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Ryszard Antoni Legutko (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Krzysztof Hetman (PPE), Marianne Vind (S&D), Beata Kempa (ECR), Eugen Jurzyca (ECR), Tomasz Frankowski (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Enikő Győri (NI), Elżbieta Kruk (ECR), Balázs Hidvéghi (NI), Lívia Járóka (NI), Ádám Kósa (NI), Zbigniew Kuźmiuk (ECR), Bronis Ropė (Verts/ALE), Marco Campomenosi (ID), Beata Szydło (ECR), Bogdan Rzońca (ECR), Jan Olbrycht (PPE), Daniel Buda (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Gheorghe Falcă (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Adam Bielan (ECR), Ernő Schaller-Baross (NI), Edina Tóth (NI), Ryszard Czarnecki (ECR), Joanna Kopcińska (ECR), Siegfried Mureşan (PPE), Izabela-Helena Kloc (ECR), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

Transportul rutier este un sector strategic al economiei europene, responsabil pentru funcționarea eficientă a pieței unice în Uniunea Europeană. Din păcate, din cauza stării precare a infrastructurii și a nivelului scăzut de siguranță, în special în zonele de odihnă și de parcare, tot mai puține persoane sunt dispuse să se angajeze ca șoferi de camion.

Obligația de a efectua perioade de odihnă în afara cabinei îi obligă pe conducătorii auto să înnopteze în hoteluri cu standarde foarte scăzute, adesea fără acces la toalete sau dușuri curate și fără garanții adecvate pentru siguranța lor personală și a mărfurilor transportate. Măsurile legislative luate în ultimii ani nu au avut niciun efect în această privință, iar în unele state membre chiar au înrăutățit situația conducătorilor auto, mărind costurile și având ca rezultat zone de odihnă supraaglomerate.

Depunere:7.6.2023

Dată-limită:8.9.2023

Ultima actualizare: 9 iunie 2023
Aviz juridic - Politica de confidențialitate