Парламентарен въпрос - O-000041/2023Парламентарен въпрос
O-000041/2023

Психичното здраве в рамките на работното място

Въпрос с искане за устен отговор  O-000041/2023
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Драгош Пъслару, Естреля Дура Ферандис, Ким Ван Спарентак, Елжбета Рафалска, Жузе Гушман, Мария Уолш
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Процедура : 2023/2793(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000041/2023
Внесени текстове :
O-000041/2023 (B9-0030/2023)
Гласувания :
Приети текстове :

Сферата на труда се променя с бързи темпове. Пандемията ускори навлизането на нови реалности в сферата на труда. Новите форми на труд, въведени благодарение на цифровизацията, включително изкуствения интелект, се отразиха на здравето и безопасността на работниците на работното им място, включително на психичното им здраве.

Предвид гореизложеното:

Внесен: 22.9.2023

Краен срок: 23.12.2023

Последно осъвременяване: 25 септември 2023 г.
Правна информация - Политика за поверителност