Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000041/2023Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000041/2023

Mental sundhed på arbejdspladsen

Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000041/2023
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Dragoş Pîslaru, Estrella Durá Ferrandis, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska, José Gusmão, Maria Walsh
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Procedure : 2023/2793(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000041/2023
Indgivne tekster :
O-000041/2023 (B9-0030/2023)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Arbejdsmarkedet ændrer sig hurtigt. Pandemien har fremskyndet nye realiteter på arbejdsmarkedet. Nye former for arbejde som følge af digitaliseringen, herunder kunstig intelligens (AI), har påvirket arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, herunder deres mentale sundhed.

Kommissionen anmodes på denne baggrund om at besvare følgende:

Indgivet: 22.9.2023

Svarfrist: 23.12.2023

Seneste opdatering: 25. september 2023
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik