Întrebare parlamentară - O-000041/2023Întrebare parlamentară
O-000041/2023

Sănătatea mintală la locul de muncă

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000041/2023
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Dragoş Pîslaru, Estrella Durá Ferrandis, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska, José Gusmão, Maria Walsh
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Procedură : 2023/2793(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000041/2023
Texte depuse :
O-000041/2023 (B9-0030/2023)
Voturi :
Texte adoptate :

Lumea muncii se schimbă rapid. Pandemia a accelerat apariția unor noi realități în lumea muncii. Noile forme de muncă introduse de digitalizare, printre care se numără inteligența artificială (IA), au afectat securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor, inclusiv sănătatea lor mintală.

Având în vedere cele de mai sus:

Depunere: 22.9.2023

Dată-limită: 23.12.2023

Ultima actualizare: 25 septembrie 2023
Aviz juridic - Politica de confidențialitate