Parlamentní otázka - O-000054/2023Parlamentní otázka
O-000054/2023

Nedávné audity EU, podle nichž se do EU dostává uruguayské a argentinské koňské maso s nespolehlivými čestnými prohlášeními a neznámou historií použití léčiv

Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000054/2023
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Anja Hazekamp, Clare Daly, Mick Wallace, Stelios Kouloglou
za skupinu The Left
Jadwiga Wiśniewska (ECR), Malte Gallée (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Pascal Durand (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE)

Postup : 2024/2514(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000054/2023
Předložené texty :
O-000054/2023 (B9-0004/2024)
Hlasování :
Přijaté texty :

Dne 20. a 23. října 2023 zveřejnila Komise audity, které byly provedeny v Argentině a Uruguayi a zaměřovaly se na produkci koňského masa určeného na vývoz do EU. Při obou kontrolách auditoři zjistili, že dodržování požadavků EU na veterinární léčebné postupy a požadavků na setrvání v dané stanici je velmi chabé. Dospěli k závěru, že záruky související s dodržováním požadavků EU na bezpečnost potravin nejsou „dostatečně spolehlivé a v některých případech nejsou pravdivé“. Podle auditorů nebyla opatření, která byla přijata v návaznosti na audit z roku 2018, při řešení těchto problémů účinná.

V Argentině a Uruguayi se koňům v průběhu života běžně podávají takové léky jako fenylbutazon. V Uruguayi může být injekčně podáván také testosteron. V EU by to vedlo k definitivnímu vyloučení takových zvířat z porážky k lidské spotřebě. Může Komise vzhledem k přetrvávajícím problémům souvisejícím se sledovatelností zaručit, že koňské maso dovážené z Uruguaye a Argentiny neobsahuje žádné stopy zakázaných léčiv?

Dovoz koňského masa z Brazílie do EU byl roku 2017 pozastaven. Auditoři uvedli, že se obávají pašování koní z Brazílie do Uruguaye. Souhlasí Komise – vzhledem ke zjištěným problémům se sledovatelností – s tím, že jestliže dochází k pašování brazilských koní do Uruguaye, pak hrozí, že se maso brazilských koní dostává do EU? Proč Komise tedy nezastavila dovoz koňského masa z Uruguaye a Argentiny, jestliže nelze zaručit bezpečnost potravin?

Během nedávných oficiálních předem oznámených auditů EU byl v kontrolovaných uruguayských zařízeních pouze omezený počet koní. Během předchozích auditů v letech 2020 a 2018 si auditoři EU rovněž povšimli, že pastviny u jatek v Uruguayi i Argentině jsou buď prázdné, nebo je tam méně koní než obvykle, a že tato zvířata jsou v dobrém stavu.

Sledování, která provádí nevládní organizace AWF/TSB[1] před auditem EU v Uruguayi, v jeho průběhu a po jeho skončení, však potvrzují, že stále existují závažné problémy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, například nedostatky v ustájení a dostupném krmivu, vážně nemocní a zranění koně bez lékařské péče a špatné zacházení s koňmi.

Souhlasí Komise s tím, že rozdíl mezi výsledky předem oznámených auditů EU a neohlášeným sledováním TSB/AWF naznačuje, že se uruguayské hospodářské subjekty pokusily audity EU zmanipulovat? Souhlasí Komise s tím, že závažné problémy týkající se životních podmínek zvířat, které zdokumentovala organizace TSB/AWF, jsou dalším důvodem k okamžitému zastavení veškerého dovozu koňského masa z Uruguaye a Argentiny?

Předložení: 28.11.2023

Platná do: 29.2.2024

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2023
Právní upozornění - Ochrana soukromí