Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000054/2023Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000054/2023

Nylige EU-revisioner, der viser, at uruguayansk og argentinsk kød fra heste med upålidelige tro- og love erklæringer og ukendt lægemiddelhistorie kommer ind i EU

Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000054/2023
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Anja Hazekamp, Clare Daly, Mick Wallace, Stelios Kouloglou
for The Left-Gruppen
Jadwiga Wiśniewska (ECR), Malte Gallée (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Pascal Durand (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE)

Procedure : 2024/2514(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000054/2023
Indgivne tekster :
O-000054/2023 (B9-0004/2024)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den 20. og 23. oktober 2023 offentliggjorde Kommissionen revisioner, der var foretaget i Argentina og Uruguay af produktionen af hestekød bestemt til eksport til EU. Under begge inspektioner konstaterede revisorerne, at overholdelsen af EU's krav med hensyn til behandling med veterinærlægemidler og opholdssted er bragt i alvorlig fare. Revisorerne konkluderede, at garantierne vedrørende EU's fødevaresikkerhedskrav ikke er tilstrækkeligt pålidelige og i nogle tilfælde falske. Ifølge revisorerne har de foranstaltninger, der blev truffet efter revisionen i 2018, ikke været effektive med hensyn til at løse disse problemer.

I Argentina og Uruguay er det almindeligt, at heste i løbet af deres liv behandles med lægemidler såsom phenylbutazon. I Uruguay kan der også anvendes injicerbar testosteron. I EU vil dette føre til en endelig udelukkelse af dyrene fra slagtning til konsum. Kan Kommissionen i betragtning af de vedvarende sporbarhedsproblemer garantere, at hestekød importeret fra Uruguay og Argentina ikke indeholder spor af forbudte lægemidler?

Importen af hestekød fra Brasilien til EU har været suspenderet siden 2017. Revisorerne udtrykte bekymring over hestesmugling fra Brasilien til Uruguay. Er Kommissionen enig i, at der, når brasilianske heste smugles ind i Uruguay, er en risiko for, at kød fra brasilianske heste ender i EU i lyset af de konstaterede sporbarhedsproblemer? Hvorfor har Kommissionen ikke - i lyset af ovenstående - suspenderet importen af hestekød fra Uruguay og Argentina, da fødevaresikkerheden ikke kan garanteres?

I forbindelse med de officielle forhåndsvarslede EU-revisioner, der blev foretaget for nylig, var der kun et begrænset antal heste på de inspicerede uruguayanske anlæg. Under tidligere revisioner i 2020 og 2018 havde EU-revisorerne også bemærket i både Uruguay og Argentina, at slagteriernes græsningsarealer enten var tomme, eller at der var færre heste end normalt, og at disse dyr var i god stand.

Observationer fra den ikkestatslige organisation AWF/TSB[1] før, under og efter EU's revision i Uruguay bekræfter imidlertid, at der fortsat er alvorlige dyrevelfærdsproblemer såsom mangler i forbindelse med opstaldning og tilgængeligt foder, kritisk syge og tilskadekomne heste, der ikke modtager lægebehandling, og mishandling af heste.

Er Kommissionen enig i, at forskellen i resultaterne mellem de forhåndsvarslede EU-revisioner og de uanmeldte observationer fra TSB/AWF tyder på, at der har været et forsøg fra de uruguayanske operatørers side på at manipulere EU's revisioner, og er Kommissionen enig i, at de alvorlige dyrevelfærdsproblemer, som TSB/AWF har dokumenteret, er en yderligere grund til straks at suspendere al import af hestekød fra Uruguay og Argentina?

Indgivet: 28.11.2023

Svarfrist: 29.2.2024

Seneste opdatering: 29. november 2023
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik