Parlamentin kysymys - O-000054/2023Parlamentin kysymys
O-000054/2023

Äskettäiset EU:n auditoinnit, joissa on havaittu, että EU:hun tuodaan Uruguaysta ja Argentiinasta sellaisista hevosista peräisin olevaa lihaa, joita koskevat valaehtoiset vakuutukset ovat epäluotettavia ja joiden lääkehistoria ei ole tiedossa

Suullisesti vastattava kysymys  O-000054/2023
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Anja Hazekamp, Clare Daly, Mick Wallace, Stelios Kouloglou
The Left-ryhmän puolesta
Jadwiga Wiśniewska (ECR), Malte Gallée (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Pascal Durand (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE)

Menettely : 2024/2514(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000054/2023
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000054/2023 (B9-0004/2024)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Komissio julkaisi 20. ja 23. lokakuuta 2023 Argentiinassa ja Uruguayssa suoritetut auditoinnit, jotka koskivat EU:hun vietäväksi tarkoitetun hevosenlihan tuotantoa. Molemmissa tarkastuksissa tarkastajat havaitsivat, että EU:n eläinlääkkeitä ja asuinpaikkaa koskevien vaatimusten noudattaminen on heikentynyt merkittävästi. Tarkastajat totesivat, että EU:n elintarviketurvallisuusvaatimuksia koskevat takeet eivät ole tarpeeksi luotettavia ja että ne ovat joissakin tapauksissa virheellisiä. Tarkastajien mukaan vuoden 2018 auditoinnin jälkeen toteutetut toimet eivät ole olleet tehokkaita näiden ongelmien ratkaisemisessa.

Argentiinassa ja Uruguayssa on tavallista antaa hevosille niiden elinaikana fenyylibutatsonin kaltaisia lääkkeitä. Uruguayssa voidaan antaa myös testosteronia injektiona. EU:ssa tällaisia eläimiä ei missään tapauksessa hyväksyttäisi teurastettavaksi ihmisravinnoksi. Kun havaitut jäljitettävyysongelmat ovat jatkuvia, voiko komissio taata, ettei Uruguaysta ja Argentiinasta tuodussa hevosenlihassa ole jäämiä kielletyistä lääkkeistä?

Hevosenlihan tuonti Brasiliasta EU:hun keskeytettiin vuonna 2017. Tarkastajat ilmaisivat huolensa hevosten salakuljetuksesta Brasiliasta Uruguayhun. Onko komissio samaa mieltä siitä, että brasilialaisten hevosten salakuljettaminen Uruguayhun aiheuttaa riskin siitä, että niiden lihaa päätyy EU:hun, tietäen jäljitettävyysongelmat? Miksi komissio ei siis ole keskeyttänyt hevosenlihan tuontia Uruguaysta ja Argentiinasta, kun elintarviketurvallisuutta ei voida taata?

EU:n hiljattain tekemien virallisten ja ennalta ilmoitettujen auditointien aikana tarkastetuissa uruguaylaisissa laitoksissa oli vain vähän hevosia. Aiemmissa vuosina 2020 ja 2018 tehdyissä auditoinneissa EU:n tarkastajat olivat niin ikään havainneet, että teurastamojen laitumet olivat joko tyhjillään tai niillä oli tavallista vähemmän hevosia ja että nämä eläimet olivat hyvässä kunnossa.

Kansalaisjärjestö AWF/TSB[1] kuitenkin tarkkaili näitä uruguaylaisia laitoksia EU:n suorittamaa auditointia ennen, sen aikana ja sen jälkeen, ja järjestön havainnot vahvistavat, että laitoksissa esiintyy edelleen eläinten hyvinvointiin liittyviä vakavia ongelmia, kuten suojaan ja saatavilla olevaan rehuun liittyviä puutteita, vakavasti sairaiden ja loukkaantuneiden hevosten jättämistä ilman lääketieteellistä hoitoa sekä hevosten huonoa kohtelua.

Onko komissio samaa mieltä siitä, että EU:n ennalta ilmoitetuista auditoinneista ja AWF/TSB:n ilman ennakkoilmoitusta tekemistä tarkkailuista saatujen havaintojen väliset erot viittaavat siihen, että uruguaylaiset toimijat ovat yrittäneet manipuloida EU:n auditointeja? Onko komissio samaa mieltä siitä, että AWF/TSB:n dokumentoimat eläinten hyvinvointiin liittyvät vakavat ongelmat antavat lisäsyyn keskeyttää hevosenlihan tuonti Uruguaysta ja Argentiinasta välittömästi ja kokonaan?

Jätetty: 28.11.2023

Määräaika: 29.2.2024

Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2023
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö