Parlamento klausimas - O-000054/2023Parlamento klausimas
O-000054/2023

Naujausias ES auditas, parodęs, kad iš Urugvajaus ir Argentinos į ES patenka arkliena, nesant patikimų sąžiningumo deklaracijų ir informacijos apie vartotus vaistus

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu,  O-000054/2023
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Anja Hazekamp, Clare Daly, Mick Wallace, Stelios Kouloglou
The Left frakcijos vardu
Jadwiga Wiśniewska (ECR), Malte Gallée (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Pascal Durand (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE)

Procedūra : 2024/2514(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000054/2023
Pateikti tekstai :
O-000054/2023 (B9-0004/2024)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

2023 m. spalio 20 ir 23 d. Komisija paskelbė Argentinoje ir Urugvajuje vykdyto eksportui į ES skirtos arklienos gamybos audito išvadas. Abiejų patikrinimų metu auditoriai nustatė, kad labai prastai laikomasi ES veterinarinio gydymo ir laikymo reikalavimų. Auditoriai padarė išvadą, kad su ES maisto saugos reikalavimais susijusios garantijos yra „nepakankamai patikimos ir tam tikrais atvejais netikros“. Auditorių teigimu, veiksmai, kurių imtasi po 2018 m. atlikto audito siekiant spręsti šias problemas, nebuvo veiksmingi.

Argentinoje ir Urugvajuje per visą arklių gyvenimo laikotarpį įprasta duoti vaistų, pvz., fenilbutazono. Be to, Urugvajuje leidžiama naudoti testosterono injekcijas. Tokie gyvūnai ES neabejotinai būtų netinkami skersti žmonių maistui. Ar Komisija, atsižvelgdama į nustatytas nuolatines atsekamumo problemas, gali užtikrinti, kad iš Urugvajaus ir Argentinos importuojamoje arklienoje nebūtų jokių draudžiamų vaistų liekanų?

Arklienos importas iš Brazilijos į ES sustabdytas nuo 2017 m. Auditoriai išreiškė susirūpinimą dėl arklių kontrabandos iš Brazilijos į Urugvajų. Ar Komisija sutinka, kad, atsižvelgiant į nustatytas atsekamumo problemas, dėl kontrabandos būdu į Urugvajų įvežtų Brazilijos arklių kyla pavojus, jog jų mėsa pateks į ES? Jei negalima užtikrinti maisto saugos, kodėl Komisija galiausiai nesustabdė arklienos importo iš Urugvajaus ir Argentinos?

Neseniai vykdant iš anksto paskelbtus oficialius ES auditus, tikrinamose Urugvajaus įmonėse buvo pastebėtas tik nedidelis arklių skaičius. Per ankstesnius 2020 m. ir 2018 m. auditus ES auditoriai taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Urugvajuje ir Argentinoje skerdyklų ganyklos tuščios arba jose mažiau arklių nei įprasta, ir kad šių gyvūnų būklė gera.

Tačiau nevyriausybinės organizacijos „Animal Welfare Foundation/Tierschutzbund Zürich“ (AWF/TSB)[1] prieš ES auditą Urugvajuje, jo metu ir po jo pastebėti faktai patvirtina, kad tebėra rimtų gyvūnų gerovės problemų, pavyzdžiui, susijusių su pastoge ir gaunamu pašaru, medicininės priežiūros negaunančiais sunkiai sergančiais ir sužeistais arkliais, ir netinkamu elgesiu su arkliais.

Ar Komisija sutinka, kad iš anksto paskelbto ES audito ir iš anksto nepaskelbto organizacijos AWF/TSB stebėjimo išvadų skirtumai leidžia manyti, kad Urugvajaus veiklos vykdytojai mėgino manipuliuoti ES auditais, ir ar Komisija sutinka, kad AWF/TSB konstatuotos rimtos gyvūnų gerovės problemos yra papildoma priežastis nedelsiant sustabdyti visą arklienos importą iš Urugvajaus ir Argentinos?

Pateikta: 28.11.2023

Atsakyti iki: 29.2.2024

Atnaujinta: 2023 m. lapkričio 29 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika