Parlementaire vraag - O-000054/2023Parlementaire vraag
O-000054/2023

Recente EU-controles waaruit blijkt dat Uruguayaans en Argentijns vlees van paarden, vergezeld van onbetrouwbare certificaten, waarbij niet bekend is of de paarden in het verleden geneesmiddelen toegediend kregen, de EU binnenkomt

Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000054/2023
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Anja Hazekamp, Clare Daly, Mick Wallace, Stelios Kouloglou
namens de The Left-Fractie
Jadwiga Wiśniewska (ECR), Malte Gallée (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Pascal Durand (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE)

Procedure : 2024/2514(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000054/2023
Ingediende teksten :
O-000054/2023 (B9-0004/2024)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Op 20 en 23 oktober 2023 heeft de Commissie controles gepubliceerd die in Argentinië en Uruguay zijn uitgevoerd met betrekking tot de productie van paardenvlees dat bestemd is voor uitvoer naar de EU. Tijdens beide inspecties hebben de auditors vastgesteld dat de naleving van de EU-voorschriften inzake diergeneeskundige behandelingen en oorsprong aanzienlijk in het gedrang komt. De auditors concludeerden dat de garanties met betrekking tot de voedselveiligheidsvoorschriften van de EU “onvoldoende betrouwbaar en soms vals” zijn. Volgens de auditors zijn de maatregelen die naar aanleiding van de controle van 2018 zijn genomen, niet doeltreffend geweest om deze kwesties aan te pakken.

In Argentinië en Uruguay is het gebruikelijk dat paarden tijdens hun leven geneesmiddelen zoals fenylbutazon krijgen toegediend. In Uruguay kan ook injecteerbaar testosteron worden toegediend. In de EU zou dit ertoe leiden dat de dieren definitief worden uitgesloten van de slacht voor menselijke consumptie. Kan de Commissie, gezien de geconstateerde aanhoudende problemen met de traceerbaarheid, garanderen dat paardenvlees dat uit Uruguay en Argentinië wordt ingevoerd, geen sporen van verboden geneesmiddelen bevat?

De invoer van paardenvlees uit Brazilië in de EU is sinds 2017 opgeschort. De auditors uitten hun bezorgdheid over de paardensmokkel van Brazilië naar Uruguay. Is de Commissie het ermee eens dat, wanneer Braziliaanse paarden naar Uruguay worden gesmokkeld, het risico bestaat dat vlees van Braziliaanse paarden in de EU terechtkomt, gezien de vastgestelde problemen met de traceerbaarheid? Waarom heeft de Commissie de invoer van paardenvlees uit Uruguay en Argentinië niet opgeschort, aangezien de voedselveiligheid niet kan worden gewaarborgd?

Tijdens recente officiële, vooraf aangekondigde EU-controles was slechts een beperkt aantal paarden aanwezig in de geïnspecteerde Uruguayaanse faciliteiten. Tijdens eerdere controles in 2020 en 2018 hebben EU-auditors in zowel Uruguay als Argentinië ook geconstateerd dat de weiden van slachthuizen leeg waren of dat er minder paarden waren dan gebruikelijk, en dat deze dieren in een goede toestand verkeerden.

De waarnemingen van de niet-gouvernementele organisatie AWF/TSB[1] vóór, tijdens en na de EU-controle in Uruguay bevestigen echter dat er nog steeds ernstige problemen op het gebied van dierenwelzijn bestaan, zoals tekortkomingen in verband met onderdak en beschikbaar voeder, ernstig zieke en gewonde paarden die geen medische zorg krijgen en de mishandeling van paarden.

Is de Commissie het ermee eens dat het verschil in bevindingen tussen de vooraf aangekondigde EU-controles en de onaangekondigde waarnemingen van TSB/AWF wijst op een poging van Uruguayaanse exploitanten om EU-controles te manipuleren, en is de Commissie het ermee eens dat de ernstige problemen op het gebied van dierenwelzijn die door TSB/AWF zijn gedocumenteerd, een bijkomende reden zijn om alle invoer van paardenvlees uit Uruguay en Argentinië onmiddellijk op te schorten?

Ingediend: 28.11.2023

Vervalt: 29.2.2024

Laatst bijgewerkt op: 29 november 2023
Juridische mededeling - Privacybeleid