Parlamentarno vprašanje - O-000054/2023Parlamentarno vprašanje
O-000054/2023

Nedavni reviziji EU, ki razkrivata, da se v EU iz Urugvaja in Argentine dobavlja konjsko meso z nezanesljivimi zapriseženimi izjavami in neznano zgodovino uporabe zdravil

Vprašanje za ustni odgovor  O-000054/2023
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Anja Hazekamp, Clare Daly, Mick Wallace, Stelios Kouloglou
v imenu skupine The Left
Jadwiga Wiśniewska (ECR), Malte Gallée (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Pascal Durand (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE)

Postopek : 2024/2514(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000054/2023
Predložena besedila :
O-000054/2023 (B9-0004/2024)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Komisija je 20. in 23. oktobra 2023 objavila v Argentini in Urugvaju opravljeni reviziji v zvezi s proizvodnjo konjskega mesa, namenjenega za izvoz v EU. Revizorji so pri obeh pregledih ugotovili, da je skladnost z zahtevami EU glede veterinarske obravnave in stalnega prebivališča pod velikim vprašajem. Ugotovili so, da so jamstva v zvezi z zahtevami EU glede varnosti hrane „nezadostna in v nekaterih primerih neresnična“. Po njihovih navedbah ukrepi, sprejeti po reviziji leta 2018, niso bili uspešni pri reševanju teh vprašanj.

V Argentini in Urugvaju je običajno, da se konjem za časa življenja odmerjajo zdravila, kot je fenilbutazon. V Urugvaju se lahko vbrizgava tudi testosteron. V EU bi bile živali v tem primeru nedvomno izvzete iz možnosti zakola za prehrano ljudi. Ali lahko Komisija glede na ugotovljene stalne težave s sledljivostjo jamči, da konjsko meso, uvoženo iz Urugvaja in Argentine, ne vsebuje sledi prepovedanih zdravil?

Uvoz konjskega mesa iz Brazilije v EU je od leta 2017 ustavljen. Revizorji so izrazili zaskrbljenost zaradi tihotapljenja konjev iz Brazilije v Urugvaj. Ali se Komisija strinja, da lahko, kadar se brazilski konji tihotapijo v Urugvaj, glede na ugotovljene težave s sledljivostjo njihovo meso konča v EU? Zakaj Komisija ni ustavila uvoza konjskega mesa iz Urugvaja in Argentine, ko pa ni mogoče zagotoviti varnosti hrane?

Pred kratkim je bilo med uradnimi predhodno napovedanimi revizijami EU v pregledanih urugvajskih objektih le malo konjev. Revizorji EU so že pri prejšnjih revizijah v letih 2020 in 2018 tako v Urugvaju kot v Argentini ugotovili, da so pašniki klavnic bodisi prazni ali pa je na njih manj konjev kot sicer, njihovo stanje pa je dobro.

Ugotovitve nevladne organizacije AWF/TSB[1] pred in med revizijo EU v Urugvaju ter po njej pa potrjujejo, da je še vedno opaziti resne težave v zvezi z dobrobitjo živali, na primer pomanjkljivosti v zvezi z zavetjem in razpoložljivo krmo, zelo bolni in poškodovani konji, ki ne dobijo zdravstvene oskrbe, ter slabo ravnanje s konji.

Ali se Komisija strinja, da razlika v ugotovitvah med predhodno napovedanimi revizijami EU in nenapovedanimi obiski organizacije TSB/AWF kaže na to, da skušajo urugvajski rejci manipulirati revizije EU, in ali prav tako meni, da so resne težave v zvezi z dobrobitjo živali, o katerih je poročala organizacija TSB/AWF, dodaten razlog za takojšnjo ustavitev uvoza konjskega mesa iz Urugvaja in Argentine?

Vloženo: 28.11.2023

Rok za odgovor: 29.2.2024

Zadnja posodobitev: 29. november 2023
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov